schiţă

// // Leave a Comment
schiţă

se ia un cărbune brune
şi-o foaie albă, haotică
şi se lasă singuri
sub pleoapa narcotică

într-un ungher
sărutul
mutul

se apasă
se zgârie
se lasă

se roteşte
albul se leapădă de cerc
priveste!

acum e aproape gata
stă să iasă la lumină
noaptea,
din  linişte  să iasa tăioasă
si Luna-diamantina

în răstimpuri,
dintr-un cărbune,
un nebun de alb strigă bezna
pe nume

într-un ungher
sărutul
mutul