Veniţi de-mi luati carnea de pe oase


Cerşesc dezbrăcare…


Veniţi de-mi luaţi visul de sub cap


Cerşesc nedormire


Cuvântul de la gură


Veniţi de-mi luaţi


Cerşesc ne-linişte


Dezveliţi-mi dinţii de zâmbet


Lacrimă cerşesc


Scobiţi orbita mea de lumină


Cerşesc uitare


Veniţi de luaţi din mine


Palma asta întinsă


Poftind cerşire…


Veniţi de vă luaţi


Pe voi...